Arbeidsmiddelen

Arbo handreiking

Nog niet ingediend Deze inhoud is onderdeel van de Arbo handreiking, maar nog niet ingediend voor goedkeuring als onderdeel van de Arbocatalogus.

Inleiding

Onder arbeidsmiddelen vallen alle hulpmiddelen die bij het werk gebruikt worden, op binnenvaartschepen kunnen we een groot aantal arbeidsmiddelen tegenkomen, variërend van eenvoudig hand- en of elektrisch aangedreven gereedschap, tot kleine en grote machines die elektrisch, pneumatisch of hydraulisch zijn aangedreven. Om veilig en gezond te kunnen werken dienen arbeidsmiddelen in goede staat te verkeren en op de juiste wijze te worden gebruikt. Naleving van de voorschriften voor arbeidsmiddelen is een verplichting van zowel werkgevers als werknemers.
Arbeidsmiddelen hebben tot doel het werk van de werknemer te vereenvoudigen, te verlichten, te versnellen of de kwaliteit daarvan te verhogen.
Alle arbeidsmiddelen dragen op een bepaalde manier bij aan het verlagen van de belasting van het lichaam van de werknemer die de arbeidsmiddelen gebruikt. Uiteraard dient de werknemer het desbetreffende arbeidsmiddel zorgvuldig te gebruiken en goed te onderhouden. Sommige arbeidsmiddelen moeten regelmatig gekeurd worden zodat de werknemer er zeker van kan zijn dat het arbeidsmiddel veilig gebruikt kan worden. De werkgever is verplicht om voor deugdelijke arbeidsmiddelen te zorgen die veilig kunnen worden gebruikt door werknemers. De gezondheid en veiligheid van de werknemer mogen niet in gevaar komen.

In de branche specifieke risico inventarisatie en evaluatie voor de binnenvaart wordt in het algemeen ingegaan op de mogelijk aan boord aanwezige arbeidsmiddelen en de preventieve maatregelen die men moet treffen.

Met machines kunnen ongevallen gebeuren. De gevolgen daarvan zijn vaak groot, met blijvend letsel, persoonlijk leed en traumatische ervaringen. Machineveiligheid is daarom een belangrijk onderwerp. Machines moeten veilig zijn voor de mensen die ermee werken. Volgens de Arbowet- en regelgeving ligt de verantwoordelijkheid hiervoor zowel bij de werkgever als bij de werknemer.

Het is echter niet eenvoudig om juist de meest effectieve manier te vinden voor het beveiligen van een machine. Beveiligingen moeten namelijk aan allerlei regels en eisen voldoen. Bij werkzaamheden aan en met machines en ander arbeidsmiddelen kunnen zich verschillende risico’s voordoen:

 • Knellen, snijden of pletten door bewegende delen, zoals aandrijvingen van diverse machines.
 • Intrekgevaar door roterende apparatuur en draaiend gereedschap.
 • Gevaar voor verbranding.
 • Valgevaar
 • Aanrijdgevaar door transportmiddelen.

 

Belangrijk is dat de machines voorzien zijn van een CE keurmerk, machines in originele staat blijven, bemanning voldoende opgeleid is voor het gebruik van de machines, dat de juiste pictogrammen zijn aangebracht en waar nodig gebruik gemaakt wordt van Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM)  machines en arbeidsmiddelen gekeurd worden volgens de wettelijke voorschriften.

 

De RI&E heeft het over de onderstaande arbeidsmiddelen, (persoonlijke) beschermingsmiddelen en reddingsmiddelen:

 • PBM
 • Keuring arbeidsmiddelen
 • Brandblusmiddelen en brandpreventie
 • Nooduitgangen, vluchtwegen en noodverlichting
 • EHBO
 • Meergerei
 • Ladders en loopplanken
 • Hijsgerei

 

 

Wat zijn de risico’s

 • Knellen, snijden of pletten door bewegende delen, zoals aandrijvingen van diverse machines;
 • Intrekgevaar door roterende apparatuur en draaiend gereedschap;
 • Gevaar voor verbranding aanraken van koude/hete voorwerpen;
 • Valgevaar;
 • Aanrijdgevaar door transportmiddelen;
 • Lawaai en trillingen;

 

Maatregelen om risico’s te beperken (doelvoorschriften)

 • Knellen, snijden of pletten door bewegende delen, zoals aandrijvingen van diverse machines;

Aan boord van binnenschepen zijn verschillende machines aanwezig met aandrijvingen d.m.v. riemen deze dienen afgeschermd te zijn met de daarvoor geschikte kappen, en mogen alleen verwijderd worden als de machine stilstaat en de LOTO-procedure is toegepast. Het gebruik van elektrische gereedschap ….

 

 • Intrekgevaar door roterende apparatuur en draaiend gereedschap;

 

 • Gevaar voor verbranding aanraken van koude/hete voorwerpen;

 

 • Valgevaar;

 

 • Aanrijdgevaar door transportmiddelen;

Op drooglading schepen worden de restanten van de bulk lading vaak met een shovel naar de knijper gereden, de eveneens aanwezige personen in het ruim lopen het risico op aanrijden, belangrijk in deze situaties dat mens en machine zolang mogelijk van elkaar gescheiden worden en alleen in uiterste gevallen en onder goede communicatieve omstandigheden kunnen personen zich in het ruim bevinden.

 • Lawaai en trillingen;

 

 

 

Wetgeving en overige informatie