Branche RI&E

Inventariseer de risico's, evalueer en maak een Plan van Aanpak. Ga aan de slag met de knelpunten.

RI&E - CBRB leden

Een digitale tool die helpt bij de RI&E met het Plan van Aanpak als resultaat. Exclusief voor leden van het CBRB.

RI&E - BLN leden

Een digitale tool die helpt bij de RI&E met het Plan van Aanpak als resultaat. Exclusief voor leden van BLN.

Arbocatalogus

Hoe kunt u veilig werken en aan de wettelijke voorschriften voldoen, de Arbocatalogus geeft informatie.

Arbeidsomstandigheden in de binnenvaart hebben naast algemene ook specifieke en eigen kenmerken.

Alleen al het feit dat de branche verschillende soorten schepen kent en diverse vormen van lading vervoert, betekent dat er veel (verschillende) Arborisico’s zijn. Risico’s die we als werkgevers en vakbond in kaart willen brengen en terugdringen.
We willen in de binnenvaart veilige werkplekken bieden.

Branche-Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

​Een eerste stap is het in kaart brengen van de risico’s. De Arbeidsomstandighedenwet verplicht iedere werkgever om een RI&E op te stellen. Branches kunnen centraal een generieke RI&E opstellen voor de eigen sector. Onze sector heeft zo’n branche RI&E opgesteld en deze is erkend door het Steunpunt RI&E. Bedrijven tot 25 werknemers kunnen de RI&E gebruiken zonder de verplichting van toetsing  door een gecertificeerde Arbodeskundige. Vul het digitale RI&E instrument niet alleen in, doe dit met uw mensen. Dan weten ze meteen waar ze op moeten letten.

Leden van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) en Koninklijke BLN-Schuttevaer (BLN) kunnen gebruik maken van een digitale tool. Met een aantal selectievragen, wordt de risicoinventarisatie eenvoudiger en komt er een Plan van Aanpak uit. Meer informatie...

Dit RI&E-instrument is erkend voor de toetsingsvrijstelling. Bedrijven met 25 medewerkers of minder die gebruik maken van dit instrument en onder deze branche vallen, hoeven de RI&E niet te laten toetsen. En dat scheelt natuurlijk behoorlijk in de kosten.

Arbocatalogus

Sociale partners hebben voor de binnenvaart een ‘Arbocatalogus’ ontwikkeld.  Deze Arbocatalogus is door SZW goed gekeurd en staat op deze website. In onze Arbocatalogus wordt als handreiking verschillende veel voorkomende gevaarlijke situaties op een praktische wijze beschreven. Ook vind je terug hoe veilig kan worden gewerkt en aan de wettelijke voorschriften kan worden voldaan.

De verschillende onderwerpen zijn ingedeeld naar hoofdstukken. In de teksten staan sommige woorden onderstreept. Deze kun je aanklikken om bij achtergrondinformatie, of wettelijke artikelen uit te komen over het betreffende onderwerp. Ook kun je in de zoekbalk een trefwoord ingeven en vervolgens de site doorzoeken. 

Onze partners in Arbo

Deze gespecialiseerde bedrijven hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de Branche RI&E Binnenvaart en de Arbocatalogus, zij kunnen uw onderneming ondersteuning op maat bieden:

 

 

 

Platform Zero Incidents

In de binnenvaartindustrie wordt kennis over incidenten gebundeld om herhaling te voorkomen. Leren voor een toekomst zonder incidenten.

De Arbocatalogus en de Branche RI&E worden u aangeboden door de sociale partners in de binnenvaart: