In 2009 werd het ADNR vervangen door het harmoniserende verdrag Europees Verdrag inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN) van de UNECE, dat gebaseerd is op het ADNR. Het ADN is voor Nederland in Europa in werking getreden op 29 februari 2008.

 

Ga naar boven