Het lijkt erop dat oplossingen voor het probleem jeugdigen in de tankvaart alleen bereikt kunnen worden door goede samenwer­king. Er worden door scholen en bedrijven verschilleden initiatieven genomen om te zorgen voor een betere communicatie.

De realiteit is echter weerbarstig. Docenten hebben het vaak te druk om stageplaatsen te bezoeken en les te geven. Schippers hebben hun eigen schema waar ze zich aan moeten houden en kunnen zich niet aanpassen aan de agenda van de docenten. En de beginnend matroos neemt veel tijd in beslag.

Leerling-matrozen zijn nog jong en hebben vaak weinig verantwoordelijkheidsgevoel. Dit betekent niet dat de situatie niet kan veranderen, maar er moet wel gezocht worden naar oplossingen waar de school, de tankvaartbranche en de leerlingen zich in kunnen vinden. Deze oplossingen kunnen echter alleen gevonden worden als alle drie de groepen een bijdrage leveren maar tegelijkertijd ook offers brengen door tijd en geld te investeren.

Op schepen waar situaties zich (regelmatig) voordoen waarin een jeugdige (16 of 17 jaar) niet mag werken of zelfs maar in de ladingzone aanwezig mag zijn, kan de jeugdige dus niet in de vaste bemanning (A1, A2, B) opgenomen worden. In deze situaties moet er een (financiële, ruimtelijke) gelegenheid zijn om de jeugdigen als overcompleet mee te nemen. Tijdens situaties waarin zij voor werkzaamheden niet in de ladingzone mogen komen, kunnen zij buiten de ladingzone werken/leren. De werkzaamheden die jeugdigen dan wel kunnen doen zijn o.a.:
  • Verfonderhoud op het voor- en achterschip, mits geen situatie ontstaat waarbij de kans op blootstelling van gevaarlijke stoffen aanwezig is.
  • Onderhoud machinekamers.
  • Stuurhut omgang lading(computer)programma’s.
  • Assisteren bij aan- en afmeerwerkzaamheden.
Dit alles met inachtneming van de Arbeidstijdenwet en Arbowet.

De branche moet jongeren zien te motiveren voor de binnenvaart. Helaas laat deze motivatie nog wel eens te wensen over, zie een citaat uit een interview. De motivatie van de jeugd valt of staat met de motivatie van de werkgever en collega’s.