Vervoer van gevaarlijke stoffen
Samen met het Korps Landelijke Politiediensten (Politie te Water), Zeehavenpolitie Rotterdam en Rijkswaterstaat verrichtte de Inspectie Verkeer en Waterstaat begin september 2008 controles op het Schelde-Rijnkanaal en in de Rotterdamse havens. Gekeken werd naar de aanwezigheid van de juiste documentatie van containers met gevaarlijke lading. In totaal werden 74 schepen gecontroleerd, met in totaal 5.617 containers. In 39 gevallen werd proces-verbaal opgemaakt wegens diverse overtredingen van het ADN(R). Het nalevingsbeeld komt overeen met eerdere controles.
 
 
Gebreken geconstateerd bij gevaarlijke stoffen controles te Dordrecht
De Waterpolitie van het Korps landelijke politiediensten (KLPD) heeft op 9,10 en 11 september 2008 gerichte controles verricht op het vervoer van gevaarlijke stoffen per binnenschip. Tijdens deze controles constateerde de waterpolitie het volgende:

 
Citterhaven Borsele
De politie ging op 9 september aan boord van een in de Citterhaven van Borssele afgemeerde tanker. Het schip was leeg maar voerde een kegel. Bij controle bleek dat geen ADN(R)-deskundige en geen bijgewerkt ADN(R) handboek aan boord was. Verder zagen de agenten dat drie tankpoorten open stonden waardoor gassen werden afgevoerd. Voor deze overtredingen werd proces-verbaal opgemaakt. Waarschuwingen waren er voor de verlopen keuring van luchtflessen, verlopen meetbrief, vette platen in de machinekamer en een niet volledig ingevuld vaartijdenboek.
 
 
Dordtse Kil 
Op 10 september controleerde de Waterpolitie in de Dordtse Kil een bunkerboot die in de ladingzone allerlei colli met gevaarlijke stoffen vervoerde. Dit is volgens het ADN(R) verboden. Verder was het schip niet uitgerust met een bijboot. De schipper verklaarde tegenover de politie dat de bijboot er niet was, omdat hij anders geen uitzicht naar achter had. 

Dezelfde dag werd in de havens van Moerdijk een containerschip met twee kegels gecontroleerd. In verband met de aard van sommige gevaarlijke stoffen is voorgeschreven dat na het laden en een uur daarna met een giftigheidmeter en een explosiemeter gemeten wordt en dat de uitkomsten schriftelijk worden vastgelegd. Dit had de schipper vergeten. Verder ontbraken overal de asbakken en bij de toegang tot bijzondere ruimtes de stickers ‘verboden te roken’.
 
 
Hollands Diep
Op 11 september trof de Waterpolitie een containerschip aan op het Hollands Diep binnen de gemeente Moerdijk. Bij controle constateerde men dat er twee containers met gevaarlijke stoffen aan boord waren, maar dat er maar één op het stuwplan stond. Voor de vervoerde gevaarlijke stof was het verplicht een explosiemeter aan boord te hebben en de meetresultaten bij te houden een meetjournaal. De explosiemeter was niet aan boord. Voor deze overtredingen en het niet aan boord hebben van een meggertest (test van het electrische systeem aan boord) werd proces-verbaal opgemaakt. Waarschuwingen waren er voor het niet correct invullen van het vaartijdenboek en voor het ontbreken van twee brandblussers in de beschermde zone.