Bunkeren kan in de praktijk een behoorlijke kostenpost zijn, waardoor de werkzaamheden zo min mogelijk mogen kosten. Dat mag niet ten koste gaan van de veiligheid. Zeeschepen zijn tegenwoordig nog maar kort in de haven, de bunkerschepen moeten zo spoedig mogelijk na afmeren langszij komen , terwijl de laad/los activiteiten van het zeeschip ook gelijktijdig beginnen.

Over het algemeen verlopen de werkzaamheden veilig, mede door het doel van de sector om het bunkeren voor iedereen veiliger te maken. Een goed voorbeeld hiervan is het eerder genoemde het “Protocol Bunkerveiligheid met de bijbehorende toelichting” en een onderzoek zoals dat van de Provincie Zuid-Holland “Rapport Varend Bunkeren”. De branche zal echter alert moeten blijven. Omdat dit onderwerp in de Arbocatalogus Binnenvaart is opgenomen, kan het bijdragen aan het nog veiliger maken van het bunkerproces.

De hieronder staande opmerkingen worden echter nog te vaak gebruikt en blijven oorzaken van een aantal ongelukken en schades, omdat het vaak (maar niet altijd) goed gaat:

“Eventjes maar,....... niet zeuren, kan geen kwaad,....... ik heb het altijd zo gedaan.....en de vorige keer ging het toch ook goed?!”