Als alle hiervoor genomen maatregelen om het te water raken te voorkomen ontbreken of mogelijk zouden kunnen falen, overweeg dan welke persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar zijn om de gevolgen van het te water raken zoveel mogelijk te beperken. Denk daarbij aan de volgende mogelijkheden:

 • Draag aan dek altijd een zwem- of reddingsvest. Een reddingsvest is een persoonlijk beschermingsmiddel.
 • Draag bij duisternis een reddingsvest dat voorzien is van een lampje.
 • Controleer regelmatig, bijvoorbeeld één keer per week, of alle reddingsboeien nog aanwezig zijn (deze worden nog wel eens gestolen) en of de lijnen niet in de war zijn.
 • Draag schoenen of laarzen die in het water makkelijk uit te trappen zijn.
Bij duisternis kan voor het zoeken naar een drenkeling gebruik worden gemaakt van een zoeklicht. Gebruik een reddingboei met licht als eerste reddingshandeling door deze zo snel mogelijk na het te water raken naar of in de richting van de drenkeling te werpen. Dit vergemakkelijkt ook de waarneming van het slachtoffer.
 
 
Zwemtrap
Zorg altijd - zeker bij leeg schip - voor een gebruiksklare zwemtrap. Het is aan te bevelen om deze zwemtrap in de haven op een doelmatige plaats buitenboord te hangen. Deze zwemtrap moet treden met een profiel hebben en lang genoeg zijn om ook met een leeg schip twee treden onder water te hebben. Bedenk dat het uiterst moeilijk is om een volwassen man met natte kleding weer aan boord te trekken. Indien de drenkeling nog niet onderkoeld of verstijfd is, kan hij zelf via de zwemtrap weer aan boord klimmen.

Maak (een) procedure(s) om in geval van man over boord de drenkeling zo spoedig mogelijk terug aan boord te krijgen. Denk hierbij aan:
 • Alarmering naar de bemanning.
 • Vastleggen van de positie.
 • Gooi een reddingboei met licht en houdt de drenkeling in het oog.
 • Tenminste één persoon blijft continu wijzen naar de drenkeling.
 • Geef de positie van de drenkeling regelmatig door.
 • Alarmering per marifoon.
 • Waarschuw de overige scheepvaart / walpost.
 • Verzoek om assistentie.
 • (M)an O(ver) B(oord) procedures in werking zetten.
 • De bijboot klaar maken en te water laten.
 • Rust de bemanning van de bijboot uit met draagbare communicatiemiddelen en een reddingsvest.
 • De drenkeling zo horizontaal mogelijk bergen en vervoeren.
 • Coördinatie aan dek door één persoon.
 • Eerste hulp door EHBO-ers onder de bemanning.
 • Gebruik een isolatiedeken uit de EHBO kist.
 • De werkgever (of die daartoe bevoegd is) alarmeert zo nodig hulpdiensten.
 • Houd de drenkeling in de gaten, laat hem niet alleen achter.
 • Let op eventuele symptomen van onderkoeling. Breng de drenkeling eventueel over naar de wal.
 • Geef een (onderkoelde) drenkeling absoluut geen alcohol te drinken.

Onderstaand een opsomming van de middelen die verplicht en/of eventueel aanvullend aan boord aanwezig moeten zijn om ingezet kunnen worden voor het redden van een drenkeling:

Als er een drenkeling gered moet worden, moet u het onderstaande goed in acht te nemen: een drenkeling kan op verschillende manieren uit het water worden gehaald. De redder kan een natte of droge redding uitvoeren. Bij een natte redding gaat de redder het water in en zwemt naar de drenkeling en spreekt hem toe. Aangekomen bij de drenkeling, pakt de redder de drenkeling vast, en vervoert de drenkeling in een van de vervoersgrepen terug naar de kant. Zonder goede thermische bescherming of reddingsvest krijgt een drenkeling, maar ook een redder te maken met twee grote gevaren, namelijk onderkoeling (hypothermie) en verdrinking.

Door te zwemmen wordt het warmteverlies vergroot en de overlevingstijd verkort. Zwemmen is dus niet de meest ideale methode, omdat het veel energie van de spieren vraagt. Blijf dus alert op het gevaar voor het eigen lichaam en zeg tegen de te redden persoon om zo stil en rustig mogelijk te blijven (zo weinig mogelijk te bewegen) en maak gebruik van het drijfvermogen van het lichaam en van het reddingsvest.