Voor de binnenvaart gelden met betrekking tot bunkeren de volgende regels en verwijzingen: