Onder hygiëne wordt verstaan dat de omgeving waar gewerkt wordt geen oorzaak is van ziekte- en gezondheidsklachten. Dit wordt bereikt door het nemen van preventieve maatregelen in de werkomgeving en bij ons zelf.

 
Risico’s
In de binnenvaartsector kunt u op het gebied van hygiëne aan boord met de volgende bedreigende situaties in aanraking komen:
De wijze waarop mensen kunnen worden blootgesteld aan de schadelijke eigenschappen van (gevaarlijke) stoffen is uitgebreid beschreven in het onderdeel Blootstelling aan gevaarlijke stoffen van deze Arbocatalogus.
 
 
Afbeelding: onderhoud laat te wensen over en de hygiëne is niet best.