Onder hygiëne wordt verstaan dat de omgeving waar gewerkt wordt geen oorzaak is van ziekte- en gezondheidsklachten. Dit wordt bereikt door het nemen van preventieve maatregelen in de werkomgeving en bij ons zelf.

 
Risico’s
In de binnenvaartsector kunt u op het gebied van hygiëne aan boord met de volgende bedreigende situaties in aanraking komen:
 • Werken met:
  • brandstoffen
  • smeeroliën en vetten
  • koelwatertoevoegingen
  • reinigingsmiddelen
  • ontvetters bijtende stoffen (accuzuur)
  • gassen (acetyleen, propaan, zuurstof, kooldioxide)
  • verven (loodijzer-menie, zinkfosfaatprimer, dekverf)
  • oplosmiddelen (terpentine, thinner en aceton)
 • Verwerken van lading(resten).
 • Opslag van voedingsmiddelen of voedselafval.
 • Aanraking met bacteriën en virussen in de waterhuishouding of klimaatregeling.
 • Onvoldoende of niet goed gereinigde sanitaire voorzieningen,
 • Onvoldoende of niet goed onderhouden arbeidsmiddelen, waaronder werkkleding en       persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
De wijze waarop mensen kunnen worden blootgesteld aan de schadelijke eigenschappen van (gevaarlijke) stoffen is uitgebreid beschreven in het onderdeel Blootstelling aan gevaarlijke stoffen van deze Arbocatalogus.
 
 
Afbeelding: onderhoud laat te wensen over en de hygiëne is niet best.