In de branchespecifieke risico inventarisatie en evaluatie voor de binnenvaart wordt in het algemeen ingegaan op de mogelijk aan boord aanwezige arbeidsmiddelen en de preventieve maatregelen die men moet treffen.

Voor het inschatten van de gevaren bij het werken met arbeidsmiddelen onder specifieke omstandigheden kan men onderstaande geheugensteun gebruiken:


Herkennen van gevaren bij werken met arbeidsmiddelen:

  • Heb ik wel het meest doelmatige gereedschap uitgekozen?
  • Weet ik hoe dit gereedschap werkt?
  • Ken ik de gebruikshandleiding?
  • Ben ik wel lichamelijk instaat om (nu) met dit gereedschap te werken?

De risico’s zijn te verdelen en herkennen in:


Bij het beperken van arbeidsrisico’s staat de mens vaak centraal. Meer dan 80% van de ongevallen wordt veroorzaakt door menselijk falen. Ook omgevingsfactoren en de specifieke gevaren van de arbeidsmiddelen spelen een grote rol en moeten goed in kaart gebracht zijn.