Hygiëne aan boord betreft zowel de persoonlijke hygiëne als de arbeidshygiëne. Beiden hebben hun invloed op een veilig verblijf aan boord. In de binnenvaart komen veel situaties voor waarbij men met gevaarlijke stoffen, bacteriën of virussen in aanraking kan komen. Daarnaast kan men door het verkeerde gebruik van gereedschap of onzorgvuldige ladingbehandeling aan stoffen worden blootgesteld. Door het nemen van eenvoudige maatregelen, vastgelegd in de zogenaamde arbeidshygiënische strategie, is het mogelijk om te voorkomen dat men aan deze gevaren wordt blootgesteld.

Daar waar de hygiëne te wensen overlaat kan een risico voor de gezondheid ontstaan. De oorzaken van deze risico’s liggen in het onderhoud van systemen voor waterhuishouding en luchtbehandeling, maar kunnen ook in de aard van de vervoerde lading of de opslag van etenswaren en de behandeling hiervan liggen.

In de binnenvaart is min of meer al een eigen hygiënische norm aanwezig. Het feit dat de eigen woonomgeving bij de arbeidsplaats aanwezig is  vraagt om verantwoordelijkheid voor de hygiëne aan boord. Denk hierbij aan het niet dragen van schoenen in de woning, waarmee wordt voorkomen dat vuil van buiten wordt meegenomen. 
Afbeelding: onderhoud van luchtbehandelinginstallatie

In dit document wordt eerst een overzicht gegeven van de mogelijke risico’s op het gebied van hygiëne die aan boord van binnenvaartschepen kunnen voorkomen. In het geval van risico’s dient men doelmatig te handelen om de eventuele gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Het is daarom zaak om zoveel als mogelijk van te voren in kaart te brengen hoe te reageren en te handelen in het geval van risico’s.

Door op de onderstreepte teksten te klikken gaat u naar voorbeelden en/of referentiemateriaal om het onderwerp te verduidelijken.