De sociale partners in de binnenvaart, Centraal Bureau Rijn- en Binnenvaart, Kantoor Binnenvaart, Vereniging Rijn en IJssel aan werkgeverszijde; CNV Bedrijvenbond en Nautilus International aan werknemerszijde, hebben een Arbocatalogus opgesteld ten behoeve van de werkgevers en werknemers in de binnenvaart.

Deze Arbocatalogus geeft informatie over de wettelijke bepalingen waaraan u als werkgever en/of werknemer moet voldoen. Door op de onderstreepte teksten te klikken gaat u naar voorbeelden en/of referentiemateriaal om het onderwerp te verduidelijken. Het referentiemateriaal omvat alles wat te maken heeft met oplossingen en middelen. De voorbeelden dienen als aanvullende informatie. Deze tekst, samen met het referentiemateriaal, vormt de Arbocatalogus.

In dit document worden de gevaren en risico’s bij het betreden van een besloten ruimte aan boord van binnenvaartschepen beschreven. In de binnenvaartbranche komt werken in besloten ruimten regelmatig voor. Men kan hierbij denken aan de controle van ladingtanks en ladingruimen voor het laden of na het lossen.

De wettelijke definitie van een besloten ruimte is als volgt: een besloten ruimte is een gesloten of deels open omgeving, met meestal een zeer kleine toegang die niet is ontworpen voor het verblijf van personen en waar werkzaamheden plaatsvinden die bepaalde risico’s met zich mee brengen, zoals verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand en explosie (VBVBE).Ter verduidelijking: open vaten waar de diepte gelijk of hoger is dan de diameter van dit vat of de omgeving boven of naast een mangat zijn al besloten ruimten.

Onder besloten ruimte wordt verder verstaan een ruimte waar niet voldoende ventilatie is, beperkte bewegingsvrijheid is, geen natuurlijke lichtinval plaats vindt en de toegang nauw en moeilijk begaanbaar is. Het zijn ruimtes waar gevaar voor Verstikking, Bedwelming, Vergiftiging, Brand en Explosie bestaat. Deze ruimtes worden ook wel ruimtes met VBVBE genoemd.

In deze Arbocatalogus worden voorbeelden beschreven van de te nemen maatregelen om een besloten ruimte veilig te kunnen betreden. Het doel van dit alles is ongevallen te voorkomen, of indien deze toch gebeuren, de gevolgen daarvan te beperken.

In het verleden hebben zich bij het betreden van en het werken in besloten ruimten aan boord van binnenvaartschepen helaas ongevallen voorgedaan. Als voorbeeld van hoe en waarom het verkeerd kan gaan verwijzen wij naar de volgende rapporten: